Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το MSD 2020 παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γραμματεία MSD 2020
E-mail: info@msd2020.org
Web: www.msd2020.org
GR – 546 27
Ενωτικών 10, Θεσσαλονίκη 546 27 Ελλάδα
Τηλέφωνο : +30 2310 528978